Ramadan: Wata Mafi Alfarma

Watan da ke taimakawa wajen ciyar da bukatun ruhin mutane, ta hanyar bautar Allaah da yawaita ayyukan alheri.

Watan da aka sani da zuwa da damar yin ayyukan alheri da yawa, a matsayin kyauta, da kuma watan da ke karantar da mu darussa masu tarin yawa da kima.

Watan albarka da rahama ne. Watan da yake cikin shi akwai Lailatul Kadr, Lailatul Qadari.

Daren da ya fi wata dubu falala. Dare wanda yafi lada fiye da watanni dubu.

Hakika shi ne watan Ramadan mafi daukaka. Watan Ramadan da ake so.

Abin da ya kamata a lura da shi a nan, ko Ramadan ne ko ba shi ba.