Mataki Ɗaya-Bayan-Ɗaya Yadda Za’a Yi Wankan Janaba

Mene ne Ghusl/Wanka?

Kalmar Ghusl a zahiri tana fassara daga Larabci zuwa “wanke” ko “tsabta”. Cikakkiyar alwala ce ko wankan al’ada da ake yi idan muna cikin najasa babba don tsarkake jikin mu da shirya kan mu don bauta wa Allah.

Me yasa muke yin Ghusl?

Allah yana cewa a cikin Alqur’ani:

“Ya ku Muminai! Idan kun kasance a cikin najasa babba (wato wankan al’ada) to ku tsarkake kanku.” (Alkur’ani 5:6)

Ana ɗaukar Ghusl a matsayin aikin ibada. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan ban gaskiyar mu shine tsarkakewa da tsabta. Manufar Ghusl shine don tsarkake kan mu ta jiki domin mu sami damar cika ayyukan mu na ibada. Kuma Ghusl ya zo a cikin Hadisai:

Nana Aisha (R.A) tace Asma (RA) ta tambayi Manzon Allah s.a.w game da Gusl bayan haila. Sai ya ce, “Ɗayan ku ta dauko ruwan ta da ganyen magarya, ta tsaftace kan ta da kyau, sai ta zuba ruwa a kai, ta rika shafawa da karfi har ya kai ga saiwar gashin ta. Sai ta zuba ruwan a kan ta, sannan ta dauki wani tsumma mai kamshi da miski, sannan ta yi tsarki. Sai Asma’u (RA) ta ce, “Yaya za ta yi tsarki?” Sai ya ce: Subhanallahi, ki tsarkake kanki da shi! Aishah (RA) tan fesa mata turare wurin da jini ya taba. Sai ta tambaye shi game da Ghusl a wajen janaba bayan jima’i, Manzon Allah (SAW) ya ce: “Ta dauki ruwa ta tsaftace kan ta da kyau, sai ta zuba ruwa a kai ta shafa har ya kai ga saiwar gashin. , sai ta zuba ruwa a kan ta.”

A’isha (RA) ta ce, “Mafi alherin mata su ne matan Ansaar! Ba sa barin kunya ya hana su fahimtar addinin su yadda ya kamata.” [Muslim]

Yaushe zan yi Ghusl?

Ghusl shine Fard (wajibi) yayi a cikin yanayi masu zuwa:

Lokacin da ake cikin Janabah (kazancewar jima’i)

Lokacin da jinin haila da na haihuwa ya kare

Idan aka yi mafarki, aka samu jika, a bisa wannan hadisi na Ummu Salamah (RA) ta ruwaito cewa Ummu Sulaim matar Abu Talha ta tambayi Manzon Allah SAW cewa: “Allah ba ya jin kunya idan aka zo ga gaskiya. To shin ya wajaba mace ta yi Ghusl/Wanka idan tayi mafarkin saduwa (wato fitar ruwa)? Sai Annabi ﷺ ya ce: E, idan ta ga ruwan. [Bukhari da Muslim]

Yana da kyau a lura a nan cewa mafi yawan fitar ruwa a cikin mata yana daga cikin tsaftar al’aura kuma baya nuni da rigar mafarki. Har ila yau, idan an ga rigar mafarki amma ba a sami fitarwa ba, Ghusl ba lallai ba ne.

Yaushe ne aka ba da shawarar yin Ghusl?

Akwai lokutan da ba a wajabta yin Ghusli ba, sai dai sunnah ta yi umurni da su: Lokacin fita wajen taron addini ko na zamantakewa gami da sallar ruwan sama da idi.

A ranar Juma’a

Kafin wasu ibadu kamar shiga Ihrami

Ga mamaci

Bayan yin Ghusl ga mamacin

Lokacin shiga musulunci

Yadda ake yin Ghusl

Akwai nau’ikan Ghusl guda biyu da zaku iya yi don yanayi daban-daban. Na farko shine nau’in Ghusl na wajibi. Ana yin wannan lokacin da yake cikin yanayin ƙazanta na jima’i kuma ya ƙunshi ƙananan matakai fiye da cikakken Ghusl:

Mataki na 1:

Ku fara da Niyya ko niyyar tsarkake kan ku daga najasa domin bautar Allah

Mataki na 2:

Wanke jikinka gaba daya da zarar ruwa ya isa kowane bangare, gami da kurkure baki da hanci

Nau’i na biyu na Ghusl shi ne cikakkar Ghusl, kuma ana so a yi wannan nau’in Gusl bayan zubar jinin haila da haihuwa, kamar yadda hadisi ya tabbata:

Nana Aisha (R.A) ta ce: “Idan Annabi (SAW) ya yi Ghusl don yin jana’a, sai ya wanke hannun shi, ya yi alwala domin sallah, sai ya wanke kan shi, sai ya rinka fitar da yatsun shi a gashin kan shi, sannan idan ya yi tunanin cewa hakan zai faru. [Ruwan] ya kai fatar shi, sai ya zuba ruwa a kai (kan) sau uku, sannan ya wanke sauran jikin shi.” [Bukhari da Muslim]

Mataki na 1:
Ku fara da niyya ko niyyar tsarkake kanku daga najasa domin bautar Allah

Mataki na 2:
Tace bismillah

Mataki na 3:
Wanke hannu sau uku

Mataki na 4:
A wanke al’aura

Mataki na 5:
Ku yi wudu

Mataki na 6:
Zuba ruwa a kai har ya kai ga saiwar gashi

Mataki na 7:
A wanke dukkan jiki sau uku, farawa daga gefen dama sannan ka matsa zuwa gefen hagu