Haƙuri Wajen Yiwa Allah Ɗa’a

Wannan nau’i na haƙuri (sabar) yana nufin bin abin da Allah ya umarce mutum, ko da kuwa bai dace ba abin da mutum yake so, ko kuma ba shi da sauki.

Misali, a aya ta 134 a cikin suratu Ali-Imrana, Allah ya umarce mu da mu kame fushi. Fushi motsin mutum ne na halitta, kuma dukan mu za mu fuskanci lokutan da za a jarabce mu mu daina sarrafa motsin zuciyar mu.

Duk da haka, ko da yake babu ɗayan mu da zai zama kamiltattu, ƙoƙarin da muke yi don hana fushin mu sa’ad da aka jarabce mu mu tashi aiki ne na haƙuri.