Darasi: Awakai Biyu Masu Jayayya A Bakin Kogi

Wata rana wasu awaki biyu sun yi ƙoƙarin tsallaka wata gada mara ƙarfi domin tsallake wani kogin. Akuyoyin suna ƙarshen gadar daga kowane gefen kogin, amma ba a shirye suke ba a shirye suke ɗayan su ya bari ɗaya ta fara wucewa ba.

Suna zuwa tsakiyar gadar suka fara fafatawa game da wanda zai fara tsallakawa. Yayin da suke faɗa ba tare da tunani ba, gadar ta karye, ta kwashe awakin biyu zuwa cikin kogin.

Darasi: Gara a yi hakuri da a shiga cikin bala’i saboda wurin taurin kai.