Manyan Illolin Zina Guda 10 Da Ba Ku Sani Ba

  • 1 Zina na janyo talauci
  • 2 Zina na saka duhun fuska
  • 3 Zina na hana kwanciyar kabari lafiya
  • 4 Zina na saka mutun ya mutu babu imani
  • 5 Zina na bada ta kaitachiyar rayuwa
  • 6 Zina na saka ka rayu babu amfani cikin rayuwar
  • 7 Zina na sanya Allah yayi fushi da mutum
  • 8 Zina na sanya zuriyar ka ta lalace
  • 9 Zina na sanya Mala’iku su tsine maka
  • 10 Zina na sanya a jefa mutum cikin wutar jahannama matukar bai tuba da gaske ba