Darasi 14 Na Rayuwa

 • Kada ka ba yan uwan ka rancen kuɗi. Ka ba su kyauta.
 • Kada ka bada hannu wajen gaisuwa yayin da kake a zaune.
 • A daina gaya wa mutane abubuwa fiye da yadda suke bukata.
 • Kada ka taɓa cinye abinci na ƙarshe da ba kai ka saya ba.
 • Kada ka jefa abokinka a cikin damuwa don burge wani.
 • Kada ka taba kushe girkin gidan da kake baƙunci.
 • Kada a yi fitsari a kusa da wani mutum.
 • Kada ka fitar da wayar ka yayin da kuke zance.
 • Kada ka taɓa yin la’akari da aikin da ba ka yi ba.
 • Kada ka yiwa abokinka dariya a gaban ‘ya’yansa.
 • Kada ka bari gaggawa ta rinjaye ka.
 • Kada ka taba rokon soyayya.
 • Sanya tufafi da kyau ko da wane lokaci ne.
 • Kada ka taɓa cutar mutum idan yana cikin matsala.