Addini

Yadda Ake Yin Sallar Tuhajjud A Musulunci

Sallar Tuhajjud (sallar da ake yin ta, ta hanyar farkawa bayan barci da dare) da sauran sallolin da ake yi a lokacin dare.

Kowane lokaci yana da wata siffa ta musamman a wurin Allah. Manzon Allah (SAW) ya kasance yana yin sallah da daddare har sai da kafar shi tayi haushi. An taba tambayar sa cewa:

“Ya Manzon Allah me yasa kake takurawa kanka alhali Allah ya bayyana a cikin Alkur’ani (a cikin sura ta 48) cewa an gafarta maka dukkan zunubanka?”

Sai ya amsa da cewa:

“Bai kamata in zama bawa mai godiya ba?” (Bukhari, Tahajjud, 6).

Annabi (SAW) kuma ya ce:

“Mafi falalar sallah in banda farilla ita ce wacce ake yin ta ta hanyar farkawa bayan barci da dare.” (Muslim, Siyam, 202-203).

“Sallar raka’a biyu da daddare ta fi duk wani abu a duniya fa’ida, da na yi zaton ba za ta kasance nauyi a kan al’ummata ba sai na yi musu wasiyya da ita.” (Fadail al-Amal, 257).

“Akwai wani lokaci da daddare, idan musulmi ya kama wannan lokacin yana fatan wani abu daga wurin Allah, to an ba shi wannan abin”. (Tirmizi, Vitr, 16).

“Idan mutum ya tashi da daddare kuma ya tayar da matarsa ​​ya yi sallah raka’a biyu tare, Allah yana rubuta sunayensu a cikin wadanda suka fi ambaton Allah.” (Abu Dawud, Tatawwu, 18).

“Kada ka bar yin sallah da dare! Domin al’ada ce ta salihai a gabaninka, ibada da dare yana kusantar mutum zuwa ga Allah, yana kankare zunubansa, yana kiyaye jiki daga cututtuka, yana hana mutum aikata sabo.” (Tirmizi).

“Allah Ya jiqan wanda ya tashi da daddare don yin sallah, sannan kuma ya tayar da matarsa da yin haka, Allah ya jiqan matar da ta tashi da daddare don yin sallah, haka kuma mijinta ya tashi da yin haka.” (Abu Dawud).

Ana yin Tahajjud ne bayan isha’i na farilla na dare, da kuma kafin Asubahi na farilla. Ana yin Tahajjud ne a cikin ukun karshe na dare.

  1. Shirya farkawa bayan tsakar dare.
  2. Tashi kayi alwala.
  3. Jeka wani wuri mai tsafta da. nutsuwa da mutunci don gudanar da sallar ka.
  4. Cire duk wata damuwa ta duniya daga zuciyarka.
  5. Ka yi niyyar yin sallah sani
  6. Yi raka’a biyu.
  7. Maimaita raka’a yadda kuke so.
  8. Ka yawaita addu’o’in ka bayan raka’a.