Labarai

Tambayoyi Masu Muhimmanci Bayan Karanta Alkur’ani Da Bible

Bayan karanta Alkur’ani mai girma da littafin bayibul an gano wasu tambayoyi da kuma amsoshin su.

1) Qur’ani: Mene ne sunan ka?

Bayibul: Ban sani ba.
Kur’ani: Suna na Kur’ani (Sura 36:2).

2) Daga ina kuka fito?

Bayibul: Ban sani ba.
Kur’ani: daga Allah (Suratu 39:1).

3) Mene ne addinin ku?

Bayibul: Ban sani ba.
Kur’ani: Islam (Suratu 3:19).

4) Shin ka gaya wa Kiristoci su je coci a ranar Lahadi?

Bayibul: A’a, sun zaɓi ranar da kan su.
Alkur’ani: Eh, ina umurtar musulmi da su je masallaci a ranar Juma’a (Suratu 62:9).

5) Me yasa ba ku cikin yaren ku na asali?

Bayibul: domin mutane sun yi canje-canje da yawa a cikina.
Kur’ani: Ina cikin yarena na asali, Larabci kuma ban lalace ba (Sura 12:2).

6) Me yasa kuke da sabani da yawa?

Bayibul: domin mutanen da ba a san su ba ne suka rubuta ni (Irmiya 8:8).
Kur’ani: Ba ni da wani sabani domin daga wurin Allah nake (Sura 4:82).

7) Me yasa kuke da kurakurai da yawa?

Bayibul: domin na yi kurakurai da yawa na wauta misali. Na ce “zomo yana taunawa” (Leviticus 11:6).
Kur’ani: Ba ni da ko da kuskure ɗaya, misali na ce “hasken wata haske ne mai haske ko aro daga rana” saboda haka na dace da ilimin zamani (Sura 25:61).

Ma Sha Allah.